سید عباس موسوی به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با انتصاب بهرام قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه، سید عباس موسوی که در سمت معاون سخنگویی وزارت خارجه مشغول به کار بود، سخنگوی جدید وزارت خارجه شد.