نماینده تبریز در مجلس گفت: افزایش 53 هزار تومانی عیدی مددجویان بهزیستی دردی از آنها دوا نمی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، زهرا ساعی در توییتی نوشت: در حالی که نوسانات اخیر، معیشت مردم عادی را سخت کرده، قطعا افزایش ۵۳ تا ۱۰۰ هزار تومانی عیدی مددجویان بهزیستی دردی از دردهای آنان دوا نمی کند. این رقم هزینه یک هفته پوشک برای توان یابان حرکتی و جسمی هم نیست!