وزیر امور خارجه ایران با آنتونیو گوترش در گفتگویی تلفنی در خصوص مهمترین مسائل و تحولات بین المللی و منطقه ای گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگویی تلفنی در خصوص مهمترین مسائل و تحولات بین المللی و منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.