معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به استعفای ظریف واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در توییتی نوشت: لحظه لحظه این ماه ها و این هفته ها و این روزها، دکتر ظریف از طرف افراطیون داخلی و خارجی مورد بی رحمانه ترین حملات، تهمت ها و تخریب ها بود و دوستان همیشه گفتند طاقت بیار رفیق، برای عزت و سربلندی ایران، طاقت بیار.