طراح قانون منع بکارگیری بازنشستگان به انتصاف تقی زاده خامسی که از نیروهای بازنشسته است، به عنوان وزیر نیرو اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیداحسان قاضی زاده هاشمی در توییتی با انتقاد به انتصاب تقی زاده خامسی در وزارت نیرو نوشت: آقای اردکانیان در بین صدها جوان متخصص کشور فرد شایسته ایی در حوزه آب پیدا نکردید که دست به دامن بازنشسته ای شدید که برای بقای خود از هیچ کاری فروگذاری نکرد؟

وی در ادامه توییت خود نوشت: آقای رئیس جمهور از جوانگرایی و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان چه خبر؟