عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه آبی از SPV برای ما گرم نمی شود، گفت: عراقچی تسلیم توهمات اروپایی موگرینی نشود.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: بعید نیست که آقای عراقچی بار دیگر تحت تاثیر گریه ای از نوع مویه‌های وندی شرمن قرار گرفته باشد؛ ولی این‌بار مقابل ایشان خانم موگرینی نشسته و او را تسلیم توهمات اروپایی موجود در بسته SPV  نموده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از برجام چه آبی گرم شد که از این وعده جدید گرم شود؟