تبدیل شماره های اعتباری همراه اول به دائمی ممکن شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تبدیل شماره های اعتباری همراه اول به دائمی ممکن شد. در واقع این سرویس از روز دوشنبه ١١ شهریور فعال شده تا مشترکان اعتباری نیز با تبدیل سیم کارت خود قادر به دریافت صورتحساب ، مانند مشترکان دائمی در پایان هر ماه باشند و از سرویس ها و مزایای سیم کارت های دائمی برخوردار شوند.

در حال حاضر بحشی از سیم کارت های فعال همراه اول غیردائمی هستند و همان خدمات مشترکین ثابت را دریافت می کنند، با این تفاوت که مشترکین دائمی می توانند صورتحساب دریافت کنند یا از اینترنت یکساله و ... بدون شارژ کردن سیم کارت استفاده کنند.