فرماندار کشمیر در اظهار نظری گفته است: محدودیت های اجرا شده در منطقه کشمیر هند از روز پنجشنبه هفته جاری، لغو خواهند شد. با این حال، ارتباطات تلفنی و اینترنتی این منطقه با جهان خارج همچنان قطع خواهد بود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرماندار منطقه کشمیر هند گفته است: محدودیت های اعمال شده بر منطقه کشمیر هند از حیث آزادی عبور و مرور افراد، پس از پنجشنبه(24 مردادماه) هفته جاری لغو خواهد شد. با این حال، وی تاکید کرده که همچنان ارتباطات تلفنی و اینترنتی منطقه، قطع خواهند بود.

روز چهارشنبه(23 مردادماه)، فرماندار کشمیر به رسانه Times of India گفته است: ارتباطات تلفنی و اینترنتی منطقه کشمیر همچنان قطع خواهد بود. ما نمی خواهیم ابزاری به دشمن بدهیم تا از آن استفاده کرده و به ما ضربه بزند. پس از یک هفته یا 10 روز، همه چیز بار دیگر خوب خواهد شد و ما به تدریج راه های ارتباطی کشمیر با جهان خارج را نیز مجددا برقرار خواهیم ساخت. 

اجرای محدودیت های سنگین در منطقه کشمیر از سوی هند موجب نشده که تظاهرات اعتراضی کشمیر خاتمه یابد. هند و پاکستان ده ها سال است در مورد حکومت بر منطقه کشمیر با یکدیگر در تنش و درگیری به سر می برند. هر کدام از این کشورها داعیه حکومت بر این منطقه را دارند.