سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای از دولت هند خواسته تا به قطعی راه های ارتباطی در منطقه کشمیر خاتمه بدهد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، دیده بان حقوق بشر از هند درخواست کرده تا به قطع کردن راه های ارتباطی(اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی) در کشمیر خاتمه بدهد. در بیانیه این سازمان آمده است: رئیس دیده بان حقوق بشر در منطقه جنوب آسیا گفته است: مردم کشمیر قریب به 1 هفته است که از لحاظ ارتباط با جهان بیرون با مشکل مواجه هستند و رهبران آن ها نیز در زندان به سر می برند. 

به گفته میناکشی گانگولی رئیس دیده بان حقوق بشر در جنوب آسیا، اکنون کلیه راه های ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن، توسط دولت هند قطع شده اند. مسجد اصلی منطقه کشمیر که تحت کنترل هند است نیز در روز عید قربان به روی مسلمانان بسته شده است. 

بسیاری از خانواده ها قادر نیستند با خویشان و نزدیکان خود تماس بگیرند. گزارش هایی نیز مبنی بر عدم دسترسی به امکانات پزشکی دریافت شده است. هند و پاکستان از سال 1947، در مورد منطقه کشمیر در تنش و ناآرامی به سر می برند. هر کدام از این کشورها به تنهایی مدعی حکومت بر منطقه جامو و کشمیر هستند.

هند اخیرا وضعیت ویژه خودمختاری منطقه جامو و کشمیر را لغو کرده و آن را رسما به خاک خود الحاق کرده است.