ویلیام هاگرتی سفیر آمریکا در ژاپن خود را برای انتخابات سنا و کسب کرسی سناتوری ایالت تنسی اماده می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قویا از وی حمایت کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری گفت: ویلیام هاگرتی سفیر آمریکا در ژاپن، سناتور آینده ایالت تنسی خواهد بود. ترامپ با این اقدام، حمایت آشکار خود از هاگرتی را اعلام کرد.

لامر الکساندر سناتور جمهورخواه تنسی که مدت زیادی در این پست بوده است اخیرا گفته بود: وی به دنبال این نیست که بار دیگر در انتخابات سال 2020 شرکت کند و سناتور ایالت تنسی شود.

ترامپ گفته: ویلیام هاگرتی که همکار من و سفیر فعلی آمریکا در ژاپن است، خود را برای انتخابات سنا آماده خواهد کرد. ترامپ حمایت کامل خود از هاگرتی را اعلام کرده است. سخنگوی سفارت آمریکا در ژاپن هنوز هیچ اظهار نظری در این رابطه نکرده است.