بر طبق یافته های یک نظرسنجی، بیش از نیمی از جوانان عرب در فکر مهاجرت هستند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، بیش از نیمی از جوانان عرب به فکر ترک کشورهایشان و مهاجرت هستند. این گزاره نتیجه جدیدترین نظرسنجی است که بخش عربی بی بی سی انجام داده است.

بر طبق یافته های این نظرسنجی، تعداد جوانان مایل به مهاجرت در گروه سنی 18 تا 29 سال، از سال 2016 حدود 10 درصد افزایش یافته است. حدود 25000 جوان از کشورهای مختلف عربی نظیر مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، فلسطین، یمن، اردن، عراق، سودان، و لبنان در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

این نظرسنجی اعلام می کند که در کشوری مثل مراکش، 70 درصد از جوانان به فکر ترک کشورشان و مهاجرت به سایر کشورها هستند. تقریبا 50 درصد از جوانان سودانی، اردنی، و مراکشی و همچنین یک سوم از جوانان عراقی در فک مهاجرت هستند. اروپا مقصد اصلی آن دسته از کشورهای عربی است که در شمال آفریقا قرار دارند. با این حال، تعداد کلی جوانان عربی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند در مقایسه با سال گذشته کاهش نشان می دهد.