مقام های ارش گروه طالبان از جمله مشاور ارشد سیاسی این گروه با چهره های سیاسی افغان در مسکو دیدار کردند. آن ها گفته اند: طالبان به صلح در افغانستان متعهد است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشاتودی، مقام های ارشد گروه طالبان از جمله مشاور ارشد سیاسی این گروه با چهره های سیاسی افغان در مسکو دیدار کردند. آن ها گفته اند: طالبان به صلح در افغانستان متعهد است. 

ملا غنی برادر که از رهبران ارشد طالبان محسوب می شود گفت: طالبان خواهان پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان است. با این حال، وی دستیابی به هر توافقی در مورد صلح افغانستان را مشروط به خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور کرده است. 

ملاغنی برادر در دیدار با چهره های سیاسی افغان که با ابتکار روسیه و در قالب گرامیداشت 100 سال روابط دیپلماتیک میان روسیه و افغانستان برگزار شده بود  گفت: طالبان واقعا به صلح در افغانستان متعهد است. یا این حال، این گروه بر این باور است که مانع اصلی استقرار صلح در افغانستان ابتدا باید برداشته شود. ملا غنی برادر مانع اصلی صلح در افغانستان را وجود اشغالگران در این کشور دانسته است.