آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اظهار نظری خواستار فرصت های برابر برای همه فارغ از بحث قومیت و مذهب شد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اظهار نظری خواستار فرصت های برابر برای همه فارغ از بحث قومیت و مذهب شد. 

مرکل گفت:"فارغ از اینکه اسم یک نفر آنا یا آلجانو، مکس یا محمد باشد، همه باید فرصت های برابر در اختیار داشته باشند. فرصت های برابر از دوران آموزشی کودکی تا دبیرستان، و در محل کار و زندگی اجتماعی باید وجود داشته باشند. مرکل این سخنان را در جریان مراسمی که به مناسبت هفتادمین سالگرد قانون اساسی آلمان برگزار شده بود، ایراد کرده است. 

مرکل بر این نکته تاکید کرده که قانون اساسی آلمان با موفقیت توانسته همبستگی اجتماعی را با تقویت و گسترش همگرایی و حفاظت از تنوع و تکثر اجتماعی تضمین کند. 

حدود یک چهارم از جمعیت 82 میلیون نفری آلمان را مهاجران تشکیل می دهند. از حدود 4.7 میلیون نفر مسلمان این کشور، 3 میلیون نفر اهل ترکیه هستند.