امپراطور جدید ژاپن روز چهارشنبه(11 اردیبهشت ماه)، در اولین مراسم در منصب جدید خود به عنوان امپراطور ژاپن شرکت خواهد کرد. وی به تازگی قدرت را از پدر خود، امپراطور آکیهیتو تحویل گرفته است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از آسوشیتدپرس، ناروهیتو امپراطور جدید ژاپن ، روز چهارشنبه(11 اردیبهشت ماه)، در اولین مراسم در منصب جدید خود به عنوان امپراطور شرکت خواهد کرد. این اقدام امپراطور جدید ژاپن، چند ساعت پس از تحویل گرفتن قدرت از پدرش انجام می گیرد. 

امپراطور ناروهیتو، جامه ای مخصوص و همچنین شمشیر و جواهر را در مقام امپراطوری جدید ژاپن دریافت خواهد کرد. وی پس از آن برای اولین بار به عنوان امپراطور ژاپن ، برای مردم سخنرانی خواهد کرد. 

پدر ناروهیتو، امپراطور آکیهیتو هم اکنون لقب امپراطور بازنشسته را به خود اختصاص داده است. وی نخستین امپراطور ژاپن در 200 سال اخیر بوده است که خود قدرت را تسلیم نفر بعد کرده است.