روز سه شنبه(10 اردیبهشت ماه)، امپراطور ژاپن به نفع پسرش از قدرت کناره گیری می کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، آکیهیتو امپراطور ژاپن روز سه شنبه(10 اردیبهشت ماه)، پس از  سه دهه، از قدرت به نفع پسر ارشد خود کناره گیری می کند. وی در دوران حکومت خود سعی داشت تا دردهای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را تسکین بخشد و با مردم بویژه بخش ضعیف جامعه تعامل داشته باشد و موقعیت آن ها را بهبود بخشد.

امپراطور ژاپن در جریان مراسمی ساده که با حضور فقط 300 نفر برگزار خواهد، قدرت را تسلیم پسر خود می کند. امپراطور آکیهیتو که اکنون 85 سال سن دارد، اولین پادشاه ژاپن بوده که قدرت را در شرایط وجود یک قانون اساسی پساجنگ برعهده گرفته که بر اساس آن، امپراطور به عنوان سمبل مردم شناخته می شود و از قدرت سیاسی برخوردار نیست.

هیروهیتو پدر امپراطور آکیهیتو، کسی بود که در زمان جنگ جهانی دوم امپراطور ژاپن بود و در ژاپن به مثابه خدای زنده پنداشته می شد. امپراطور آکیهیتو و همسرش، نقش مهمی در راستای آشتی، صلح و دموکراسی ایفا کردند.