روزنامه تایمز در گزارشی اعلام کرده: دستگاه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که شرکت هوآوی چین توسط دستگاه های امنیتی چین تغذیه مالی می شود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، روزنامه تایمز در گزارشی اعلام کرده: دستگاه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که شرکت هوآوی چین توسط دستگاه های امنیتی چین تغذیه مالی می شود. این اتهام موجب افزوده شدن به لیست ادعاهایی شده که در کشورهای غربی در مورد شرکت هوآوی وجود دارد.

روزنامه تایمز انگلیس در ادامه گزارش خود آورده است: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا )، شرکت هوآوی را متهم به دریافت منابع مالی از کمیسیون امنیت ملی چین، ارتش آزادیبخش چین و شبکه اطلاعاتی این کشور کرده است. اوایل سال جاری، دستگاه اطلاعاتی آمریکا، دیدگاه های خود در این زمینه را با دیگر اعضای جامعه اطلاعاتی " فایو آیز " در میان گذاشته است. گروه اطلاعاتی "فایو آیز"، کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند را شامل می شود.

شرکت هووآوی ادعاهای مطرح شده توسط سازمان سیا را رد کرده است.