فرستاده ویژه سازمان ملل در موضوع سوریه ، گفتگوهای مهمی را با ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای تسهیل فرآیند حل بحران سوریه برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرستاده ویژه سازمان ملل در موضوع سوریه، گفتگوهای مهمی را با ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای تسهیل فرآیند حل بحران سوریه برگزار کرد.

گِر پدرسون دیپلمات نروژی راجع به این گفتگوها گفته است:"ما بحث و گفتگوهای تفصیلی و خیلی مهمی، با هدف حل بحران سوریه برگزار کردیم". پدرسون گفته است:"ما تمامی موضوعاتی مهم و ضروری را مورد بحث قرار دادیم".

پدرسون افزوده است:"قرار شد تا در آینده، گفتگوهای بیشتری با مقام های سوری برگزار کنیم". سانا خبرگزاری رسمی دولتی سوریه اعلام کرده است: پدرسون و ولید معلم، وضعیت جاری در بحران سوریه را با هدف پیشبرد فرآیند سیاسی در این کشور، به بحث گذاشته اند. از جمله موارد مورد بحث، تهیه یک قانون اساسی که برای دوره پساجنگ سرد مناسب است می باشد. 

دو طرف در مورد عمده فعالیت های پدرسون از زمان برعهده گرفتن مسوولیت به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در موضوع سوریه نیز به بحث و گفتگو پرداختند.