دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کاملا با حفظ حضور نظامی آمریکا در سوریه موافق است. این موضع گیری رئیس جمهور آمریکا 2 ماه پس از آن انجام می شود که ترامپ در اظهار نظری ناگهانی گفته بود تمامی نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در سوریه را از این کشور خارج خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کاملا با حفظ حضور نظامی آمریکا در سوریه موافق است. این موضع گیری رئیس جمهور آمریکا 2 ماه پس از آن انجام می شود که ترامپ در اظهار نظری ناگهانی گفته بود تمامی نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در سوریه را از این کشور خارج خواهد کرد. 

ان بی سی نیوز به کپی نامه ای که شماری از قانون گذاران آمریکایی در این رابطه به ترامپ ارسال کرده اند و ترامپ به آن پاسخ داده، دست یافته است. نامه 22 فوریه، تصمیم ترامپ مبنی بر حفظ شمار اندکی از نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای زمینی شماری از متحدان اروپایی آمریکا را مورد ستایش قرار داده است. به زعم نگارندگان نامه، این اقدام رئیس جمهور آمریکا از قدرت گیری مجدد داعش جلوگیر خواهد کرد.

نگارندگان نامه گفته اند:"مثل شما(خطاب به ترامپ)، ما به دنبال کسب اطمینان از این موضوع هستیم که دستاوردهای ما در سوریه از دست نروند، داعش مجددا قدرت نگیرد و ایران بر نفوذ خود در سوریه نیفزاید و بنیان دستاوردهای ما در سوریه تحکیم شود". 

ترامپ در پاسخ به نامه گفته است: 100 درصد با آنچه شما می گویید موافقم و همه کارهای لازم در دست انجام است".