روسیه ماهواره جهت‌ یاب موسوم به «گلوناس» را که رقیب جی پی اس آمریکا تلقی می‌شود، به فضا پرتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد: موشک ماهواره‌ بر «سایوز-2.1 بی» حامل ماهواره گلوناس از پایگاه فضایی پلستسک به فضا پرتاب شد. پایگاه فضایی پلستسک متعلق به وزارت دفاع روسیه در شمال غرب این کشور واقع‌شده است. ماهواره گلوناس مطابق برنامه از موشک جداشده و در مدار زمین قرار گرفت و ارتباط با آن برقرارشده است.

در زمان حاضر حدود 30 ماهواره گلوناس در مدار زمین قرار دارد که 25 دستگاه فعال و بقیه در حال آزمایش یا ذخیره است. سامانه جهت‌یاب گلوناس روسیه درواقع رقیب سیستم جی.پی.اس آمریکا است و از آن می‌توان برای جهت‌یابی در خشکی، دریا، هوا و فضا استفاده کرد.

 

سامانه جهت‌یاب گلوناس روسیه از اواخر سال 2007 با پرتاب 19 دستگاه ماهواره راه‌اندازی شد.