مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری برای تولید ۷۶۴ هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاوه خاکسار پیش بینی کرد: تا سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۳ هزار تن نخود، ۱۰۸ هزار تن عدس،۲۸۵ هزار تن لوبیا و ۶۸ هزارتن سایر حبوبات در کشور تولید شود. وی افزایش عملکرد و پایداری تولید حبوبات را از اهداف دفترغلات و محصولات اساسی عنوان کرد و گفت: در این راستا و به منظور تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه حبوبات، پروژه هایی همچون ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه مکانیزاسیون، مدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت زا، همکاری با مراکز بین المللی مانند ایکاردا، حمایت از طرح های کاربردی تحقیقاتی، کشاورزی حفاظتی و بیمه محصولات تهیه و اجرای آن از امسال آغاز شده است. خاکسار، سطح زیرکشت حبوبات پاییزه و بهاره سال زراعی ۹۵-۹۴ را ۸۰۹ هزار هکتار عنوان و برآورد کرد: از این سطح نزدیک به ۷۵۰ هزارتن محصول تولید شود. وی خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت حبوبات در سال ماقبل آن ۷۷۶ هزار هکتار و کل تولید ۵۹۰ هزار تن بوده است. خاکسار در عین حال میزان حبوبات مورد نیاز کشور را ۷۵۰ هزارتن عنوان کرد. وی گفت: سال زراعی ۹۵-۹۴ استان های کرمانشاه با ۱۴۵ هزار هکتار، لرستان ۱۰۲ هزار و ۵۱۰ هکتار و کردستان با ۸۱ هزار و ۳۸۲ هکتار بیشترین سطح کشت نخودرا به خود اختصاص داده اند. به گفته مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی معاونت امور زراعت، بیشترین سطح کشت عدس مربوط به اردبیل با ۲۶ هزار و ۳۴۷ هکتار، آذربایجان شرقی ۲۶ هزار هکتارو لرستان حدود ۱۸ هزا رو ۸۳۰ هکتار است. وی بیشترین سطح کشت لوبیا را مربوط به استان های لرستان با ۲۰ هزار هکتار، فارس ۱۸ هزار هکتار و خوزستان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار دانست. خاکسار با بیان این که در نتیجه اقدام ها و اجرایی شدن برنامه ها، عملکرد حبوبات افزایش نشان می دهد، اظهار داشت: عملکرد نخود از ۴۴۵ کیلوگرم در واحد سطح در سال زراعی ۹۴-۹۳ به ۵۹۷ کیلوگرم در سال زراعی ۹۵-۹۴، عدس از ۵۲۱ کیلوگرم به ۶۱۹ کیلوگرم، لوبیا از ۲۱۱۹ کیلوگرم به ۲۲۹۳ کیلوگرم و سایر حبوبات مانند ماش و باقالا از ۱۶۶۸ کیلوگرم به ۲۲۰۶ کیلوگرم رسیده است. وی افزود: طبق گزارش ها در نتیجه افزایش عملکرد تولید، امسال نخود نزدیک به ۵۰ هزار تن، لوبیا حدود ۱۰ هزار تن و سایر حبوبات به غیر از عدس بیش از نیاز داریم و از این رو برای صادرات مازاد تولید این محصولات برنامه ریزی کرده ایم.   افزایش ۲ تا ۳ برابری عملکرد با کشت پاییزهاین مقام مسوول، انتقال کشت بهاره حبوبات به کشت پاییزه و انتظاری را از سیاست های معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش عملکرد و ضریب خوداتکایی این محصولات دانست و تصریح کرد: در کشت پاییزه، عملکرد تولید بین ۲ تا ۳ برابر افزایش می یابد. وی به اجرای پروژه مقایسه ارقام نخود، عدس و لوبیا در استان های مختلف در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح موجب شده، کشاورزان در انتخاب ارقام، مشارکت داشته باشند. خاکسار، ساماندهی بذر را از دیگر پروژه ها برای افزایش ضریب خوداتکایی و پایداری تولید نام برد و اذعان داشت: یکی از مشکلات در زمینه تولید حبوبات، نداشتن بذر کافی است و اکثر کشاورزان برای کشت این محصولات از بذرهای خودمصرفی استفاده می کنند، بنابراین تولید بذر لوبیا، نخود و عدس در دستور کار قرار گرفته و برای نخستین بار، امسال بذر عدس در کشور تولید شده است. وی اجرای پروژه توسعه روش های نوین آبیاری به خصوص آبیاری تیپ(نواری) را در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید مهم ارزیابی و تصریح کرد: در بین حبوبات، لوبیا محصول آب بر است از این رو تاکنون بیش از پنج هزارهکتار از اراضی زیرکشت لوبیا با روش تیپ آبیاری شده است و سایر مزارع نیزباید به این سیستم آبیاری مجهز شوند. مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی معاونت امور زراعت ادامه داد: با استفاده از روش آبیاری تیپ حداقل دو سوم میزان مصرف آب کاهش می یابد ضمن آن که تا ۳۵ درصد افزایش عملکرد خواهیم داشت.نخستین کشت نشایی لوبیا در اصفهان و فارس وی با بیان این که برای نخستین بار در دو استان اصفهان و فارس کشت نشایی لوبیا انجام شده است، گفت: کشت نشایی لوبیا در سطح یک هکتار به طور آزمایشی صورت گرفته و پیش بینی شده با این روش کشت، علاوه بر دو نوبت صرفه جویی در مصرف آب ،۱۵ تا ۲۰ روز طول رشد این گیاه کاهش یابد. خاکسار همچنین از کشت پایلوت نخود و عدس دیم در تعدادی از مزارع در ۱۰ استان کشور خبر داد و اذعان داشت: در این مزارع تمام اصول فنی و یافته های تحقیقاتی اجرا می شود که منجر به افزایش عملکردخواهد شد. وی با اشاره به این که امسال ۲۶ لاین جدید نخود از ایکاردو به کشور انتقال یافته و در استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه ، کردستان و لرستان به طور آزمایشی کشت شده است، تصریح کرد: براساس گزارش ها، دو لاین از ۲۶ لاین برای کشت مناسب ارزیابی شده است. خاکسار،هزینه تولید حبوبات برای کشاورزان را بالا دانست و گفت: بیشترین هزینه مربوط به مرحله کاشت و برداشت است و از این رو ما به ارقام مناسب برای کشت و ماشین های برداشت محصول نیاز داریم. وی افزود: امسال برای نخستین بار به طور آزمایشی در استان های کردستان، کرمانشاه و لرستان با استفاده از کمباین مخصوص، برداشت نخود انجام شده است.