تفاهمنامه همکاری حمل و نقل بین وزارت مسکن، راه و شهرسازی با مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری امضاء شد که قرار است در زمینه فناوری و هوشمند سازی فعال شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت مسکن و شهرسازی با علی اکرمی فر رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تفاهمنامه همکاری امضاء کرد.

در ابتدای این نشست معاون حمل و نقل وزارت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد با مرکز برای انعقاد تفاهمنامه نکات کلیدی را مورد توجه قرار داده ایم، گفت: ستاد ایمنی حمل و نقل کشور سال ها مورد توجه بوده که با حضور آقای اسلامی در وزارت راه جزو اولویت ها قرار گرفته و قرار است بعد از اینکه آیین نامه های آن مورد تایید هیات وزیران قرار گرفت در زیرمجموعه وزارت راه فعال شود.

شهرام آدم نژاد با بیان اینکه حمل و نقل هوشمند از دیگر عواملی آیت که در تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: باید راه های هوشمند کم کم راه های تجاری سازی بکار گرفته شود. همچنین در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی نیز اقداماتی با تکیه بر توان داخل مطرح شده است.

او با تاکید بر اینکه لجستیک نیز از دیگر عواملی است که در این تفاهمنامه آمده است، تصریح کرد: حضور یک لجستیک کمک می کند در اقتصاد منطقه نقش فعال تری ایفا کند، زیرا معتقدیم لجستیک در زنجیره تامین بسیار موثر است.

آدم نژاد با اشاره به اینکه 500 میلیون تن بار در جاده حمل و نقل می شود، تصریح کرد: 30 ایستگاه لجستیکی برای تسریع در حمل و نقل کشور در نظر گرفته ایم.

او با اشاره به اینکه در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز اقداماتی در دستور کار است، گفت: در آینده نه چندان دور شاهد شکل جدیدی از توزیع کالا در اطراف شهرها هستیم که نیازمند مطالعات جدی است که در مسئولیت اجتماعی نیز دیده شده است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هوشمند سازی تنها به یک دستگاه مربوط نمی شود، گفت: باید هوشمند سازی را در زنجیره تامین در نظر گرفت.

رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه سابقه طولانی در زمینه تحقیقات مربوط به بخش حمل و نقل داشته ایم، گفت: یکی از وظایف مرکز تحول و پیشرفت در زمینه تامین فناوری گام برمی دارد و از آنجایی که کشور در منطقه ای خاص قرار گرفته حمل و نقل یکی از پیشران های اقتصاد مقاومتی است.

سیدعلی اکرمی فر با تاکید بر اینکه کار گروه آی او تی در مرکز تحول فعال است، گفت: با توجه به توانمندی های در زمینه اینترنت اشیا همه امکانات در راستای اجرای این تفاهمنامه بکار خواهد رفت.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره برقی سازی قطارها، گفت: مهمترین فاکتور در زمینه برقی سازی قطارها تامین مالی به عنوان یک پیش نیاز مطرح است که باید اقداماتی از سوی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه انجام شود.