در حال حاضر جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات گوشت و عرضه تنظیم بازاری در حال انجام است.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات گوشت  و عرضه تنظیم بازاری در حال انجام است، گفت: به دنبال این هستیم که زمینه واردات گوشت با ارز سامانه نیما فراهم شود و از این طریق گوشت با قیمت مناسب در ماه رمضان عرضه شود.

علی اصغر ملکی با تاکید بر اینکه تاکنون قیمت نهایی برای هر کیلو گوشت معین نشده است، افزود: جلسات برای نهایی کردن قیمت گوشت ادامه دارد، اما قیمت مناسب تر از شرایط کنونی بازار خواهد بود.

همچنین رئیس اتحادیه گوشت گاوی با تایید این موضوع که در تصمیم گیری اخیر دولت قیمت گوشت کاهش خواهد یافت، به خبرنگار موج گفت: در حال حاضر قیمت تنظیم بازاری گوشت برای ماه رمضان تعیین نشده، اما قطعا بسیار مناسب تر از قیمت کنونی بازار خواهد بود.