رئیس اتحادیه گوشت گاوی
  • رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    در حال حاضر جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات گوشت و عرضه تنظیم بازاری در حال انجام است.