رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر مشکلات تحریم ها شامل سوئیفت و محدودیت استفاده از تکنولوژی و صادرات کالا به بازارهای جهانی است که این موضوع تنها مانع سرمایه گذاری در سرزمین اصلی نیست، بلکه همین محدودیت ها برای فرصت های اقتصادی مناطق آزاد نیز خواهد بود.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد گفت: امروز اقتصاد ایران با محدودیت های بیرونی مواجه شده که اثر آن ایجاد تورم رکودی است، به این معنا که تورم در نتیجه افزایش تقاضا به وجود نیامده است، بلکه ناشی از تحریم ها و محدودیت های بیرونی است، بنابراین این مسئله تمام اقتصاد کشور را محدود می کند و تفاوتی ندارد که این محصول در سرزمین اصلی تولید شده باشد یا در مناطق آزاد ایجاد شده باشد.

او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد کشور با هدف توسعه ی صنعتی کشور ایجاد شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر هدفی که برای مناطق آزاد کشور متصور شده، محقق نشده است و این مسئله تابع عوامل مختلفی است که می تواند ناشی از مشکلات اقتصادی کشور و نبود بسترهای مناسب در مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری داخلی و بخش خصوصی است. به عبارت دیگر اگر در مناطق آزاد کشور ظرفیت های حمل و نقلی و دسترسی به مواد اولیه و ... به خوبی انجام می شد به طور قطع سطح تولیدات صنعتی این مناطق افزایش می یافت، اما در حال حاضر این فرایند رخ نداده است و شاید یک مسئله دیگر نبود جدیت لازم در حاکمیت برای توسعه صنعتی در این مناطق بوده است، زیرا همواره در بدنه حاکمیت شعارگونه درباره برنامه های اقتصادی کشور سخن گفته اند و متاسفانه بعد از اینکه هدفگذاری ها انجام شده است پیگیری لازم برای اجرای فرایندها صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با نگاهی به مشکلات کنونی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد روند صنعتی سازی در مناطق آزاد را اینگونه ارزیابی کرد: در شرایطی که قیمت تولیدات در نتیجه افزایش تورم رکودی رخ داده است، به طور قطع کاهش مصرف به همراه دارد که همین مسئله کاهش تولید نیز در ادامه به همراه خواهد داشت و می تواند سرمایه گذاری های جدید کارآفرینان در این مناطق را مورد آسیب قرار دهد. این در حالی است که ممکن است فعالان اقتصادی قدیمی که دارای بنگاه های ریشه دار هستند در مقابل تکانه های تحریمی دوام بیاورند زیرا آن ها زیرساخت های لازم برای تولید را دارند و ممکن است در کوتاه مدت میزان سود این شرکت ها کاهش یابد اما در ادامه آن ها می توانند از این فضا برای توسعه و تقویت تولید استفاده کنند.

فروزنده فرد با تاکید بر اینکه محدودیت های سوئیفت و ورود به بازارهای جهانی از بزرگترین مشکلات بنگاه های اقتصادی در کشور است، تصریح کرد: این مشکلات نمی تواند محدود به بازار سرزمین اصلی باشد و به طور قطع همین مشکلات در مناطق آزاد نیز بروز خواهد کرد.

او با اعلام اینکه باید ظرفیت های مناطق آزاد باید به صورت جدی پیگیری شود گفت: یکی از برنامه ها در مناطق آزاد انجام صادرات مجدد بود و از طرف دیگر کالاهایی که به صورت قاچاق  وارد کشور می شد به صورت قانونی و از طریق مسافران به سرزمین اصلی وارد شود، اما این موضوع به طور کامل رخ نداده است، زیرا باید فرایند دریافت ویزا برای خارجی ها و همچنین ارائه مشوق ها به خوبی ارائه می شد که این اتفاق نیفتاده است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران درباره همکاری خارجی ایران با در نظر گرفتن ظرفیت های بین المللی گفت: به طور قطع اگر ایران بخواهد از طریق مناطق آزاد تعاملات بین المللی خود را توسعه دهد باید با مناطق آزاد بین المللی همچون دبی، جبل العلی و ... این فرایند را دنبال کند تا از این طریق در فضای جدید بتواند مانع رصد تحریم کننده ها شود، اما در شرایط کنونی چنین روابط تجاری وجود ندارد. بنابراین افرادی که از ظرفیت های خاصی برای دور زدن تحریم ها سخن می گویند نخست باید راهکارهای اجرای آن را ترسیم کنند.