فرهاد فرونی گفت: در حال حاضر دولت با ابلاغیه پیمان سپاری ارزی موانع جدید را پیشروی صادرات غیر نفتی گذاشته است. از طرف دیگر تولید صادرات محور در هر جای کشور از جمله مناطق آزاد نیازمند زیرساخت های است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره راهکارهای توسعه ای صادرات در کشور گفت: پیشرفت کشورها نیازمند تعامل بیشتر در دنیا و حضور در بازارهای جهانی است که از مهمترین اهداف کشور ما نیز هست که از طریق صادرات غیر نفتی محقق می شود که و وابستگی به نفت نیز کاهش می یابد و به اشتغال و توسعه ای پایدار نیز کمک خواهد کرد.

فرهاد فرونی با نگاهی به ظرفیت های کشور و مشکلاتی که وجود دارد افزود: در حال حاضر یک ماه از ابلاغ این بخشنامه بانک مرکزی گذشته و هنوز سه ماه از زمان آن نگذشته است. از یک طرف دیگر ممکن است مبادلات بانکی طولانی تر از سه ماه شود و برخی کالاها نتوانند در آن بازه زمانی ارز صادرات را دریافت کنند. حال با توجه به اینکه احتمال کاهش صادرات نفت هست، از طرف دیگر ابلاغیه بانک مرکزی برای بازگشت کامل ارز صاردات ناشی از کالا فشار جدید بر صنعت کشور وارد کرده که در گام نخست ناشی از عدم مشورت با بخش خصوصی است و ادامه آن بی ثباتی را به همراه آورده است، اما اینکه چطور می توان از ظرفیت های کشور همچون مناطق آزاد برای توسعه تولید صادرات محور استفاده کرد باید ابتدا موانع را از پیش پای صادرکننده ها برداشت.

او افزود: در حال حاضر باید ظرفیت مناطق آزاد را بررسی کنیم و اینکه چقدر در صادرات موفق بوده اند. از طرف دیگر مناطق آزاد هر کدام شرایط ویژه ای خاص خود هستند که باید به صورت موردی بررسی شود. از طرف دیگر در صادرات تامین مواد اولیه، کیفیت و ...مهم است که باید ارتقا یابد و اینکه تنها در مناطق آزاد تولید شود یا سرزمین اصلی تفاوت چندانی ندارد. البته در مناطق آزاد ظرفیت صادرات وجود دارد داد، اما در حال حاضر باید زیرساخت های تولید صادرات محور در این مناطق ایجاد شود که بخشی از آن ها به صورت کلی مشمول صنایع در تمام کشور می شود، برای نمونه بحث کنترل قیمت تمام شده، تامین مواد اولیه، کاهش هزینه تامین مالی و...بزرگترین مشکلات تولید است. همچنین در گمرک از قوانین متفاوتی تبعیت می کنند که مشکلاتی در تجارت به وجود آورده است، برای نمونه در تجارت فرآمرزی رتبه ایران بالای 150 است که رتبه خوبی نیست.

او درباره تبعات قوانین جدید همچون پیمان سپاری ارزی بر صادرات پیمان سپاری ارزی تصریح کرد: حضور در بازارهای جهانی کار ساده نیست و اگر دولت روی پیمان سپای ارزی پافشار کند، ممکن است در برخی تولیدات سهم ایران از بازار جهانی کاهش یابد و حتی برخی از بازارها به طور کامل توسط رقابت صاحب شود.

فرونی با طرح این سوال که اگر صادرکننده پول ناشی از صادرات را به کشور نیاورد چگونه در داخل ادامه فعالیت می دهند؟ تصریح کرد: صنایع به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالا نیاز دارند که بدون درآمد ارزی امکان پذیر نیست. بنابراین هر چقدر الزامات و قوعد را برای صادرات بیشتر کنیم مانع از ارز آوری بیشتر برای کشور خواهیم شد.