مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف بیش از 2000 هزار کیلوعسل تقلبی در برخوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد محمدی فشارکی  گفت: از یک واحد صنفی در برخوار بیش از دو هزار 770 کیلوگرم عسل تقلبی کشف و جمع آوری شد.

وی بیان داشت: در بازرسی کارشناسان اصناف از واحدی صنفی در شهر دولت آباد برخوار 111 حلب عسل تقلبی به وزن دو هزار 775 کیلو گرم کشف و جمع آوری شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: پرونده صاحب این واحد متخلف برای بررسی بیشتر به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارسال شد.