دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه گفت: در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، میثم رنجبر دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه به ضرورت رصد مشکلات و کمبودهای جامعه اشاره کرد و افزود: در ابرکوه یک اصالت دینی و مذهبی حاکم است که به علت وجود برخی ناهنجاری‌ها در حال کمرنگ شدن است. لذا باید ریشه مشکلاتی که موجب می‌شود جوانان و نوجوانان، اصالت دینی، سلامت خانواده و بعضاً آبروی خود را لگدمال لذت‌های زودگذر کنند، بررسی شده و در مقابل آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه به فضای مجازی و آسیب‌های آن اشاره کرد و ادامه داد: اهمیت و جایگاه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی از آنجایی مشهود است که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، من اگر رهبر نبودم مسؤول حوزه فضای مجازی کشور می‌شدم.

وی تأکید کرد: فضای مجازی در کشور به سمت فساد، فحشا و ابتذال کشیده شده است. لذا باید در این مورد جلسات هم‌اندیشی با حضور متخصصان و کارشناسان مربوط به حوزه‌های مختلف فضای مجازی تشکیل و راهکارهای مناسب جهت کاهش جرائم سایبری در شهرستان، ارائه شود.

رنجبر در خاتمه در توصیه به اعضای جلسه به ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.