کیفیت هوای اصفهان با میانگین ۶۰ امروز در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان طی دوازده ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۶۰ شرایط سالم ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۶۵، خیابان استانداری و بزرگراه خرازی روی عدد ۶۱، خیابان پروین روی عدد ۸۱ و خیابان رودکی روی عدد ۶۰ ثبت شده است.

کیفیت هوای دیگر شهر‌های استان از جمله سجزی با میانگین ۷۱، شاهین‌شهر با میانگین ۷۷، کاشان با میانگین ۷۱، لنجان و زرین‌شهر با میانگین ۹۴، مبارکه با میانگین ۶۴، نجف‌آباد با میانگین ۵۶ و دولت‌آباد با میانگین ۸۲ در وضعیت سالم گزارش شد.