رسول نوید کیا قرار داد خود را به مدت یک فصل دیگر با باشگاه سپاهان تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رسول نویدکیا که به پایان قراردادش با سپاهان رسیده بود، حضورش در این تیم را به مدت یک‌فصل دیگر تمدید کرد.

گفتنی است؛ ۱۱بازیکن تیم سپاهان با حضور در هیات فوتبال استان، قراردادشان را به ثبت رساندند.