مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران گفت: نخستین دستگاه شتابنگار زلزله در استان مازندران امروز رونمایی و نصب شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران سید محمد نظری در مراسم رونمایی از این دستگاه شتابنگار زلزله در استان اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده وزارت راه وشهرسازی 11 دستگاه شتابنگار زلزله به مازندران اختصاص داد.

وی ادامه داد : کاربرد اصلی دستگاه شتابنگار زلزله ، تشخیص دقیق نقطه وقوع زلزله و تعیین شدت خسارت است.

نظری با بیان اینکه این دستگاه در نواحی شهری نصب می شود  افزود: مازندران به علت وجود دو گسل اصلی و چند گسل فرعی ، جزو استان های زلزله خیز کشور محسوب می شود که به این منظور، تجهیز استان به سخت افزارهای زلزله سنج پیشرفته  موثرخواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد:  این دستگاه داده ها و آخرین میزان زلزله را به روز می کند که می تواند در تدوین آیین نامه های پیشگیری از زلزله در سازه های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر کل راه وشهرسازی مازندران خاطرنشان کرد: با داده های این دستگاه ،مدیریت اعزام نیروها در زمان زلزله با برنامه ریزی بهتری اتفاق می افتد و در بحران رخ داده می توان از آن برای امدادرسانی جامع تر بهره برد.