مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: انبار کفش خارجی قاچاق به ارزش 300 میلیون ریال در اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد محمدی فشارکی بیان کرد: بازرسان مبارزه با قاچاق کالا در بازرسی از یک واحد صنفی انبار تخلیه بار در اصفهان 82 جفت کفش  خارجی قاچاق کشف کردند.

وی ارزش این محموله قاچاق را 300 میلیون  ریال برآورد کرد و افزود: این محموله قاچاق توقیف و پرونده آن برای بررسی قانونی تحویل مراجع قضایی شد.