فرماندار شهرستان سرعین گفت: سرعین در حوزه گردشگری بی رقیب نیست و اگر ما خود را بی رقیب بدانیم و کیفیت خدمات خود را افزایش ندهیم اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حسن حسن پور در جلسه هم اندیشی با صاحبان مراکز اقامتی سرعین تصریح کرد: سرعین در حوزه گردشگری بی رقیب نیست و اگر ما خود را بی رقیب بدانیم و کیفیت خدمات خود را افزایش ندهیم اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم.

وی با اشاره به معضل جارچیان در شهر سرعین تاکید کرد: صاحبان مراکز اقامتی این افراد را که نان آور خانواده هستند بکارگیری می کنند و جالب تر آنکه مدیران مراکز اقامتی نیز از وجود جارچی گله مند هستند.

فرماندار سرعین افزود: البته برابر مصوبات شورای تامین با مراکز اقامتی که جارچیان را بکارگیری می کنند برخورد خواهد شد.

 حسن پور تاکید کرد: همچنین راه اندازی مرکز رزرواسیون مراکز اقامتی سرعین را بصورت مانیتورینگ خدمات و اتاق های خالی در نظر داریم که امیدواریم همکاری های لازم در این مورد انجام شود .