مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی 2 زندانی محکوم مالی در دهمین شب ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسدالله گرجی بیان داشت: در دهمین شب ماه مبارک رمضان با کمک های نقدی وتعهد خیران این استان و کشور و یک میلیارد و 720 میلیون ریال گذشت شاکیان2 زندانی محکوم مالی در دهمین شب ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد.

وی افزود: این 2 زندانی بیش از دو سال در زندان تحمل کیفر کرده بودند که با کمک های نقدی وتعهد خیران در برنامه تلویزیونی یکشهر ضیافت از زندان آزاد شدند.