مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با کمک خیران اصفهانی یک زندانی در پنجمین شب ماه مبارک رمضان از بند آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسد الله گرجی زاده بیان داشت: با کمک 600 میلیون  ریالی  نیک اندیشان اصفهانی و گذشت 300میلیون ریالی شاکی زمینه آزادی یک زندانی دربند در پنجمین شب ماه مبارک رمضان در برنامه یک شهر ضیافت فراهم شد.

وی افزود: این زندانی 65 ساله در مدت یک سال اخیر به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می برد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون هزار و 370 زندانی مالی در بند هستند، گفت: خیران نیک اندیش می توانند، کمک های نقدی خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان اصفهان به شماره حساب 6037991899854321 ارسال کنند.