رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان در مصاحبه اختصاصی با موج ضمن اشاره به اهمیت سازمان در نشر و توسعه مباحث فرهنگی اجتماعی و ورزشی از پشتیبانی سازمان از سمن ها، آموزش شهروندی و مشارکت اجتماعی، توجه به بانوان، ترویج مقوله ایثار و شهادت، توجه سازمان به توسعه ورزش همگانی و ورزش محلات و ... سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، پیرو اهمیت سازمان‌های فرهنگی و نقشی که می‌توانند در رشد و ارتقای هر شهر داشته باشند، موج مصاحبه‌ای با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی همدان داشته است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید؛

  سعید خوشبخت ، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان در مصاحبه اختصاصی با موج ضمن اشاره به اهمیت سازمان در نشر و توسعه مباحث فرهنگی اجتماعی و ورزشی اظهار داشت: از آنجا که شهروندی از مفاهیم کلیدی در شناخت و توصیف جایگاه و وضعیت انسان امروزی است، می‌طلبد تا به نیازهای این جایگاه از طریق زنجیره‌‌ای از فعالیت‌های فرهنگی- آموزشی پاسخی مناسب و درخور داده شود. اینکه این فعالیت‌ها چگونه و با چه سازوکارهایی می‌تواند بر تحول فرهنگ شهروندی تأثیرگذار باشد، پرسشی است که در گفتگو پاسخ داده می شود.

همدان

نقش سازمان در نشر و توسعه مباحث فرهنگی اجتماعی و ورزشی در شهر

خوشبخت با اشاره به اهمیت سازمان در نشر و توسعه مباحث فرهنگی در شهر گفت: این سازمان دارای سه معاونت در اموراجتماعی، ورزشی و فرهنگی هنری است که هر یک نقشی اثرگذار در امور شهری و خانوادگی شهروندان عهده‌داراست.

وی افزود: در معاونت فرهنگی و هنری ۱۵ فرهنگسرا در سطح شهر وجود دارد که در محلات مشغول به فعالیت هستند.

فرهنگسرای کسب و کار همدان

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان با اشاره به نقش سازمان اظهار داشت: سرمایه‌های فرهنگی هر جامعه به نوعی ظرفیت‌های توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اجتماعی و اقتصادی آن جامعه را پیش رو دارد و به هر میزان که رشد و توسعه و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی داشته باشیم به همان میزان جامعه ای به سامان و پویا را خواهیم داشت. نقش و کارکرد سازمان‌ها و مراکز فرهنگی دارای اهمیت بسیاری است

خوشبخت با بیان اینکه سیاست‌گذاری این سازمان توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان به ریاست خانم رضوان سلماسی صورت می‌پذیرد، بیان کرد: برنامه‌ریزی و اجرای امور مرتبط  در سازمان فرهنگی شهرداری محقق می‌شود.

خوشبخت یادآور شد: برنامه‌های مذکوردرراستای برنامه‌های شهردار است و با توجه به سوابق شهردار در معاونت ورزشی و اینکه خود شهردار ازشخصیت‌های ورزشی استان هستند، همراهی‌شان در این دست برنامه‌ها پررنگ است و نقشی موثر دارد.

 

پشتیبانی سازمان از سمن ها و کانون های فرهنگی هنری

وی عنوان کرد: شکلی از رویکرد عملی سازمان در همراهی و ارتباط مستمر سازمان با انجمن‌های هنری، کانون‌های مساجد، کانون های فرهنگی و هنری و سازمان‌های مردم نهاد، پایگاه‌های بسیج، حسینیهها و...  است که در حوزه فرهنگی و هنری فعال هستند.

 رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان تصریح کرد: جامعه هدف در اجرای اهداف درنظرگرفته شده سازمان، عموم شهروندان را شامل می‌شود.

کارگاه نجوم

خوشبخت با بیان اینکه سازمان  سه راهبرد اجرایی را در ارتباط با جامعه هدف و مخاطبان خود دنبال می کند، گفت: این هم افزایی با مجموعه سازمان‌های مردم نهاد، انجمن های هنری و هنرمندان کانون‌های مساجد و کانون های هنری و ... ؛ هماهنگی و همکاری با نهادهای فرهنگی در سطح شهر و استان؛ هم افزایی با سازمان‌ها و نهادهای داخلی شهرداری همدان صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در راستای ارتباط و همکاری با سه مجموعه مذکور نگارخانه‌های نمایشگاه، گالری‌هایی موجود، فضای آموزشی سالن‌های اجتماعی و آمفی تئاترها در اختیارقرار می گیرد و نیز برخی از برنامه های سازمان به جهت اجرای سیاست مشارکت شهروندان توسط مردم صورت می گیرد.

قرآن کودکان

آموزش شهروندی و مشارکت اجتماعی

وی در خصوص مشارکت مطرح کرد: مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه، بـر سـه ارزش بنیادی سهیم کردن مـردم در قـدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش، و بازگشودن فرصـت‌هـای پیـشرفت بـه روی مــردم تأکیــد دارد (طوســی، 1370 ،ص 5)

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان نتیجه همکاری و ارتباط با مجموعه‌های مورد نظر را افزایش مشارکت اجتماعی در سطح شهر و در حوزه فرهنگی و هنری  دانست و گفت: در حوزه امور اجتماعی اقداماتی مرتبط همچون آموزش شهروندی انجام می شود و در همین رابطه کمیته‌ای در شهرداری همدان به ریاست شهردار و با حضور معاونین شهردار شکل پیدا کرده است.

خوشبخت در ادامه این گفتگو با بیان اینکه آموزش شهروندی را می توان به عنوان دانش، ابزار و فعالیت‌هایی در نظرگرفت که به منظور ترغیب افراد جامعه برای مشارکت فعالانه در زندگی دموکراتیک وپذیرش و اعمال حقوق ومسئولیت‌های خود طراحی می شوند، افزود: در کمیته آموزش شهروندی ازنظرات اساتید دانشگاه و حوزه نیز بهره گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این کمیته، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت موضوعات و محتوای آموزش شهروندی درسطح شهر را به عهده دارد، گفت: در راستای انجام وظایف کمیته شهروندی تمام منابع اعم از مالی و نیروی انسانی و امکانات موجود شناسایی می‌شود.

همینطور تمامی عوامل مدیریت شهری نیزدر مناطق و معاونت‌ها و سازمان، طرح‌های خود را در این زمینه به کمیته آموزش شهروندی به جهت بررسی ارسال می‌کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان اضافه کرد: در ذیل کمیته شهروندی کارگروهی کارشناسی وجود دارد که طرح‌ها در نهایت در آن جمع‌بندی شده و به جهت اجرا به بخش‌های مرتبط ارسال می‌شود.

ورکشاپ خیاطی در فرهنگسرای ولایت

خوشبخت با بیان اینکه سمن‌ها، نماد و واسط مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سلامت، کاهش فقر و بی عدالتی در سلامت جوامع است، گفت: این بخش از کار می‌تواند با همکاری با سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و کانون‌های فرهنگی مساجد و ... در راستای هم‌افزایی اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان با بیان اینکه در حوزه آموزش شهروندی، جمعیت مخاطب تمام شهروندان هستند افزود: آموزش از سنین پایین و با جامعه دانش آموزی آغاز می‌شود، مطرح کرد: با همکاری موسسه پژوهشی پروفسور حسابی  اقدامی مشترک  با شرکت 2500 نفر با موضوع حس تعلق در شهروندان در مقاطع مختلف تحصیلی در حال انجام است.

خوشبخت افزود: پس از ارسال آثار از سوی موسسه پژوهشی به سازمان، نفراتی به جهت برجسته بودن و متمایز بودن آثارشان با توجه به شاخص‌هایی که در این زمینه تعریف شده است، مشخص می‌شوند و جوایزی به آن ها تعلق می‌گیرد و در حال حاضر نیزجوایزی به برخی از برگزیدگان اهدا شده است.

مهارت های زندگی در فرهنگسرای ولایت

توجه به بانوان

وی ضمن اشاره به اینکه بخشی از جامعه هدف سازمان، بانوان هستند، افزود: هر ساله فرهنگسراها در بازه‌های زمانی مشخصی اردوهای آموزشی شهروندی برگزار می‌کنند، بانوان خانه‌دار در موضوعات اجتماعی و موضوعات  مرتبط به سلامت و حقوق شهروندی تحت آموزش هایی موثر قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان اضافه کرد: آموزش‌های شهروندی با همکاری و هم‌افزایی اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا و نهادهای فرهنگی و اجتماعی که در سطح شهر وجود دارد در سال 1398 در بین سالمندان، دانشجویان و دیگر اقشار نیز گسترش پیدا خواهد کرد.

خوشبخت گفت: بخش دیگری از فعالیت‌ها در معاونت امور اجتماعی مربوط به اداره سلامت است.

قالیبافی در فرهنگسرای ولایت

نقش فرهنگسراها در ارتقای امور اجتماعی و فرهنگی

وی با اشاره به اداره سلامت و فعالیت‌های معاونت امور اجتماعی در حوزه سلامت، افزود: در 15 فرهنگسراهایِ شهر، مشاوران در موضوعاتی همچون طلاق، ازدواج، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات به شهروندان همدانی مشاوره می‌دهند.

وی بیان کرد: هرهفته برای مراجعان و مخاطبان فرهنگسرا کارگاه‌های آموزشی جمعی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان از شورای اجتماعی محلات  که فعالیت خود راپاییز شروع آغاز کرده است، سخن به میان آورد و گفت: دبیرخانه مرکزی این شورا درتالار قرآن شهرداری است و در چهار محله همدان به صورت یک فرایند آزمایشی مشغول به کار است.

جشن عبادت وبندگی

‌ خوشبخت برگزاری جشن‌های مذهبی و ملی که در تقویم کشور وجود دارد را یکی دیگر از برنامه هایی عنوان کرد که در فرهنگسراها برگزار می‌شود و همینطور در این مراسم و مناسبت ها به صورت های مختلفی از هیئت های مذهبی، حسینیه ها و سازمان‌های مردم نهاد حمایت و پشتیبانی می‌شود.

 

توجه سازمان به توسعه ورزش همگانی و ورزش محلات

وی پرداختن به مقوله ورزش را یکی دیگر از موضوعات مهم سازمان عنوان کرد و گفت: بخش ورزشی سازمان تحت تاثیر  سیاست‌گذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و سیاست‌های شهرداری و آنچه دراساسنامه سازمان وجود دارد، قرار می گیرد.

ورزش محلات 1

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان در ادامه، پرداختن به توسعه ورزش همگانی را که ورزش محلات نیز جزئی از آن محسوب می‌شود را بسیار پراهمیت خواند و افزود: در سال ۹۷ در چهار رشته کشتی، والیبال، فوتبال و فوتسال آقایان و هندبال بانوان ورزش محلات با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شد.

خوشبخت یادآور شد: در این دوره از مسابقات نزدیک به 4500 نفر شرکت داشتند و توجه و سیاست‌های این حوزه تمام محلات  شهر و جامعه آماری نوجوان وجوان را تحت پوشش قرار می داد که اختتامیه آن نیز چند روز گذشته برگزار شد.

ورزش محلات 2

وی در ادامه این گفتگو با بیان اینکه سال گذشته در هفته تشکل‌های مردم‌نهاد به دستور شهردار در تالار فجربا مجمع عمومی سازمان‌های مردم نهاد استان همدان جلسه‌ای مشترک برگزار شد، گفت: این جلسه با 250  شرکت کننده و با حضور مدیران در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری و شورای شهر و ... در پنل‌های تخصصی برگزار شد، هر یک از مدیران در قالب هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم‌نهاد نظرات خود را بیان کردند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان اضافه کرد: درارتباط با مجمع سازمان‌های مردم نهاد کمیته ای شکل گرفته شد که در حوزه‌های  ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و هنری همکاری مجمع با سازمان آغاز شد.

خوشبخت عنوان کرد: همینطور موضوع آموزش شهروندی یکی از زمینه های همکاری مشترک معاونت اجتماعی با کمیته آموزش سازمان‌های مردم نهاد است که ارتباط تنگاتنگی  در این حوزه برقرار است.

خوشبخت اضافه کرد: در حوزه مذکور طی جلساتی که برگزار می‌شود محتوای مباحث آموزش شهروندی مورد بحث  وبررسی قرار می گیرد.

جشن الفبا

وی مطرح کرد: یکی از راهبردهای اجرایی، هم افزایی  و ارتباط با ادارات و سازمان‌های  دولتی و فرهنگی درزمینه های مشترک کاری است است.

وی با اشاره به اموری که در حوزه اجتماعی سازمان به عنوان کمیته پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی در پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری صورت می گیرد، گفت: در پروژه‌های شاخص مدیریت شهری که از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر را تحت تاثیر قرار می دهند در سال 1398 تمامی پروژه ها ی از این دست به کمیته پیوست نگاری به جهت بررسی معرفی می شوند.

ستاد تسهیلائت نورزی همدان

ستاد اسکان و ارائه تسهیلات مسافرین نوروزی شهرداری همدان

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان تشکیل ستاد اسکان و ارائه تسهیلات مسافرین نوروزی شهرداری همدان را که از ۲۸ اسفند ماه ۹۷ لغایت ۱۵ فروردین ماه از ساعت ۷ صبح تا یک بامداد به مسافران و گردشگران ارائه خدمات می کرد را یکی ازاقدامات  شاخص سازمان در سال 1397 عنوان کرد.

خوشبخت افزود: عرضه صنایع غذایی و صنایع دستی تولید شده بدست بانوان همدانی در ستاد اسکان و ارائه تسهیلات نوروزی به جهت اجرائی کردن منویات رهبری انقلاب در راستای کارآفرینی و رونق تولید صورت گرفت.

در این ستاد عایدی برخی غرفه ها جهت کودکان و بانوان سرپرست خانوار شهر زلزله زده سرپل ذهاب در نظر گرفته شد.

وی در ادامه ابراز کرد: برگزاری جنگ شادی به استثنای برخی روزها، ارائه اطلاعات گردشگری، استقرار عوامل مجتمع سیاحتی علیصدر، تله کابین گنجنامه، شهربازی رنگین کمان، سامانه ۱۳۷ شهرداری که اطلاعات مورد نیاز گردشگران را به جهت گردش در شهر و دیگر موضوعات ارائه می کردند و ... از جمله موضوعاتی بود که در ستاد بدان پرداخته شد .

اتوبوس گردشگری همدان

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان افزود: با استفاده از ۵ دستگاه اتوبوس وی آی پی سازمان حمل و نقل مسافربری که در اختیار ستاد قرار داشت و هماهنگی مورد نیاز که با اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفته بود، گردشگران را در مقاصد و نقطه های هدف گردشگری در همدان با تخفیف 50 درصدی بلیط انتقال می داد.

 

ترویج مقوله ایثار و شهادت

 خوشبخت با تاکید بر ترویج  مقوله ایثار و شهادت از سوی سازمان، تصریح کرد: در این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرده ایم و اساسا این مقوله از سیاست‌های شورا، شهرداری و سازمان بوده است.

وی حمایت و برگزاری برنامه‌های مرتبط در این حوزه از جمله یادواره شهدا را دراستان، شهر و محلات یادآور شد و گفت در سال 1397 اقدامات درخوری در این حوزه انجام شد.

محفل انس با قرآن

 رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان با بیان اینکه جامعه مرهون خون شهدای گرانقدراست و آرامش موجود در کشور به حکم شهدای عزیز است، ابراز کرد: با توجه به اینکه شهر همدان دارالمومنین و دارالمجاهدین است و مفتخر است به هشت هزار شهید دفاع مقدس و شهدای شاخص مدافع حرم.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان اظهار داشت: ازوظایف اصلی ماست که با دستگاه‌های متولی این موضوع همکاری تنگاتنگی داشته و در مباحث مرتبط به تبلیغات و برگزاری یادواره‌های شهدا عزمی جدی داشته باشیم.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همدان ضمن اشاره به اهمیت سازمان در نشر و توسعه مباحث فرهنگی اجتماعی و ورزشی اظهار داشت: از آنجا که شهروندی از مفاهیم کلیدی در شناخت و توصیف جایگاه و وضعیت انسان امروزی است، می‌طلبد تا به نیازهای این جایگاه از طریق زنجیره‌‌ای از فعالیت‌های فرهنگی- آموزشی پاسخی مناسب و درخور داده شود.