معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: 3 درصد اعتبارات تمامی دستگاه های استان اردبیل باید صرف پژوهش شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بهروز ندایی امروز در همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی افزود: بدون پژوهش های کاربردی فعالیت ها موفقیت آمیز نبوده و لازم است دستگاه ها اعتبارات پژوهشی خود را برای علمی کردن اقدامات در حوزه پژوهش هزینه کنند.

وی بیان کرد: سه درصد اعتبارات تمامی دستگاه ها باید صرف پژوهش شود که درصد اندکی از این میزان در استان برای کارهای پژوهشی صرف می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: استفاده از اعتبارات پژوهشی جهت انجام پژوهش در زمینه های مختلف می تواند به بهبود وضعیت در بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کمک بیشتری بکند.

ندایی گفت: در زمینه ورزشی نیز باید مانند سایر حوزه ها بر اساس پژوهش و روش های علمی به پیش برویم تا موفقیت بیشتری حاصل کنیم.

وی به وجود استعدادهای ورزشی در سطح قهرمانی در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود پتانسیل های ورزشی در استان باید با استفاده از روش های علمی در راستای تربیت ورزشکاران در سطح قهرمانی تلاش کنیم.