در پی اقدام بدون مصوبه و خرج کردن بیت المال بدون مشورت در شورای اسلامی شهر یزد برخی از اعضای شورا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، اخیراً تعداد ۱۰۰ دیس شیرینی و ۱۰۰ دست ترمه، بدون مصوبه شورا، از طرف شورای شهر یزد و توسط سفید و ونوس عامری به شورای عالی استان‌ها به‌عنوان سوغاتی تقدیم شده است.

این در حالی است که برخی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از این اقدام مطلع نبودند و بیان کردند بدون مصوبه بودجه بیت المال توسط غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد و ونوس عامری عضو شورای شهر یزد خرج شده است.

برخی از اعضای شوارای اسلامی شهر یزد اعلام کردند: تا به حال چندین بار خرید هایی برای هدیه به ارگان ها بدون مصوبه شورا از طرف رییس شورا انجام شده است.