رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد گفت: ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد در دو عملیات جداگانه بیش از 2 مترمکعب چوب آلات جنگلی کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی جلالی اظهار داشت: ماموران این اداره تعداد 16 اصله گرده کاتین و 10 اصله الوار توسکا در مناطق جنگلی دیارگاه و اجین سره سری و طی دو طرح جنگلداری تیاس این شهرستان، 2 متر و 526 هزارم مترمکعب کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه متخلفان شناسایی و پس از تکمیل مراحل تنظیم تخلف، پرونده تحویل مقامات قضایی خواهد شد افزود: نوع چوب آلات کشف شده (الوار، گرده کاتین) نشان از کمبود چوب در بازار و افزایش تقاضای کارگاه های چوب بری و صنایع تبدیلی و بیشتر مربوط به خارج از شهرستان عباس آباد بوده که سفارشی و توسط واسطه ها و متخلفان بومی منطقه تهیه می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد گفت: با توجه به تناسب نداشتن مجازات با جرم انجام شده، قطع و تبدیل درختان جنگلی توسط افراد سود جو و متخلف با سابقه تکرار می شود که ضرورت بازبینی قانون مجازات بیش از پیش برای حفظ و حراست از جنگلها و منابع طبیعی حائز اهمیت است.