مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل پیشنهاد تشکیل کلینیک چک درمانی را برای ساماندهی گردشگران سلامت در دیدار با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، نادر فلاحی در دیدار با ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد تشکیل کلینیک چک درمانی را برای ساماندهی گردشگران سلامت مطرح کرد.

وی گفت: استان اردبیل ظرفیت بسیار خوب برای گردشگری سلامت دارد و بخش قابل توجهی از گردشگری بین الملی را تامین می‌نماید.

همچنین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از عملکرد اداره کل استان اردبیل با توجه به اجرای مناسب زیرساخت‌های گردشگری وتنوع برنامه‌ها و پراکندگی گردشگری در کلیه شهرستان‌های استان تقدیر به عمل آورد.

وی همچنین از نادر فلاحی مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل به خاطر ایجاد تعامل در استان بین مجموعه استانداری و سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در امر گردشگری تقدیر کرد.