رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان از استقرار نرم افزار نظرسنجی الکترونیکی برای نخستین بار در شرکت گاز استان اصفهان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید حسن موسوی گفت: در سال جاری برای نخستین بار فرآیند نظرسنجی الکترونیکی  از ذینفعان شرکت گاز استان اصفهان بصورت هوشمند اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام این خبر بیان داشت: برای نخستین بار نظرسنجی از ذینفعان این شرکت به صورت هوشمند و تحت وب( رایانه ، تلفن همراه و...) ارائه، داده آمایی، تحلیل و گزارش گیری خواهد شد.

سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان گفت: با در نظر گرفتن تغییرات پرشتاب در الگوی زندگی شهری و متناظر با آن نیاز های آحاد مردم، همچنین لزوم توجه ویژه نسبت به کیفیت زندگی و ارتقا آن در سطوح مختلف، شرکت گاز به عنوان متولی خدمات گازرسانی به مشترکین، می تواند از داده های حاصل از نظرسنجی برای تصمیم گیری بهتر و مناسب تر استفاده کند.

موسوی افزود: تا کنون ده دوره نظرسنجی عمومی از سال 87 تا کنون از مشترکین، پیمانکاران، تامین کنندگان، کارکنان و جامعه به عمل آمده و در هر دوره نسبت به قبل اصلاحاتی در روش و اجرای فرآیند ایجاد شده تا نتایج بهتری حاصل گردد.

وی با اشاره به اینکه فرآیند نظرسنجی امسال کاملاً به روش الکترونیکی انجام خواهد شد و نظرات تمامی گروه های ذینفع به صورت مجزا تحلیل و بررسی خواهد شد، افزود: مزیت نظر سنجی الکترونیکی نسبت به دوره های مشابه، اخذ نظرات ذینفعان بصورت مکانیزه و با استفاده از نرم افزار(APP) و همچنین تحلیل نظرات و گزارشگیری بصورت آنلاین است.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اضافه کرد: در نظرسنجی الکترونیکی هیچ نسخه کاغذی در بین جوامع آماری توزیع نخواهد شد و این طرح علاوه بر افزایش سرعت و صرفه جویی در زمان و هزینه باعث حذف خطاهای انسانی و دستیابی به داده ها و نتایج تحلیلی واقعی خواهد شد.

موسوی در خصوص یکپارچه سازی نظرسنجی مطابق با استاندارد ایزو10004 گفت: در طرح نظرسنجی به صورت الکترونیکی نگرش ذینفعان به صورت مکانیزه بررسی و در کوتاه ترین بازه زمانی تحلیل و گزارش گیری می شود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در خصوص برخی از امکانات نرم افزار  نظر سنجی گفت: طراحی پرسش های متنوع، تعریف گروه های مختلف شرکت کننده، گزارشات توصیفی متنوع، امکان ایجاد روند در پرسشنامه، روش های مختلف برگزاری گزارشات GIS، صدور داده ها برایSPSS  از مهمترین مزیت های نرم افزار نظرسنجی الکترونیکی است.