بر اساس رای کمیته انضباطی تیم گیتی پسند اصفهان به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در دیدار دو تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان و مس سونگون تماشاگران تیم گیتی پسند اصفهان تخلفاتی مبنی بر شعار علیه مقامات رسمی وپرتاب اشیا داشتند.

بر اساس رای کمیته انضباطی تیم گیتی پسند اصفهان به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گفتنی است؛ رای کمیته انضباطی در خصوص جریمه نقدی تیم گیتی پسند اصفهان قطعی و در خصوص انجام یک بازی بدون حضور تماشاگر قابل تجدید نظر است.