پس از 10 سال خشکسالی آب در چشمه فصلی آب حاجت در خوانسار جاری شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  در اثر بارندگی‌های اخیر پس از 10 سال خشکسالیچشمه فصلی آب حاجت درخوانسار جاری شد.

پس از 10 سال خشکسالی در اثر بارندگی‌های اخیر چشمه فصلی آب حاجت در دامنه کوه قبله در محله منظریه خوانسار پس از ۱۰سال خشکسالی جاری شد.

گفتنی است؛ چشمه فصلی آب حاجت در دامنه کوه‌ های غربی خوانسار واقع شده و به رودخانه خوانسار می‌پیوندد و منبع اصلی تامین آب باغها و مزارع کشاورزی خوانسار است.

چشمه فصلی خوانسار