معاون اول رئیس جمهور در یک تماس تلفنی با استاندار هرمزگان در جریان اقدامات انجام شده جهت مقابله با سیل احتمالی در هرمزگان قرار گرفت:

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، اسحاق جهانگیری در تماس تلفنی با فریدون همتی، آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در راستای آمادگی برای ورود سامانه بارشی و احتمال وقوع سیل در هرمزگان را پیگیری و بررسی کرد.

 معاون اول رئیس جمهور در این تماس بر لزوم آمادگی همه جانبه دستگاه ها و پیش بینی تمامی تمهیدات مورد نیاز جهت مقابله با سیل و حوادث احتمالی تاکید کرد.

استاندار هرمزگان نیز در این تماس تلفنی گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته و میزان آمادگی دستگاه های اجرایی در تمامی شهرستان های استان هرمزگان برای ورود سامانه بارشی و احتمال وقوع سیل در استان را ارائه کرد.

همتی بیان کرد: ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان در تمامی شهرستان‌های این استان در آماده باش کامل است و تمامی موارد به صورت لحظه ای پایش می شود.

جهانگیری نیز در پایان این تماس تلفنی به دلیل آمادگی استان هرمزگان جهت مقابله با سیل احتمالی، از استاندار و دیگر مسئولان هرمزگان تشکر و قدردانی کرد.