مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ازمسمومیت 5 عضو یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در سمیرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین  بیان داشت: مسمومیت ناشی از نشت گاز یک دستگاه بخاری گاز سوز 5 عضو یک خانواده در سمیرم  را راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: در این  حادثه یک مرد، 2 زن و 2 کودک در سمیرم بر نشت گاز بخاری دچار مسمومیت و گاز گرفتگی شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: نقص فنی در بخاری گاز سوز و انتشار گاز سمی از آن علت این حادثه اعلام شده است.