مدیرکل ثبت احوال استان مازندران گفت: 81 در مازندرانی ها کارت ملی هوشمند دریافت کردند و فقط 540 هزار نفر دریافت نکردند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی رجبی اظهار داشت : ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر در مازندران واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی گفت: مازندرانی‌ها تا پایان شهریور ۹۸ مهلت دارند کارت ملی هوشمند دریافت کنند.

مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: اکنون ۱۴۰ دفتر پست و پیشخوان با همکاری ۱۰ واحد سیار کار ثبت نام کارت هوشمند را انجام می‌دهند.

رجبی بیان داشت : هزینه دریافت کارت ملی هوشمند برای هر فرد ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.