رحمانی فضلی در ارتباط غیبت استاندار گلستان در بحران سیل و آبگرفتگی این استان گفت: سید مناف هاشمی بیش از یک ماه پیش تقاضای مرخصی داشتند که سفری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر کشور در مصاحبه ای با شبکه خبر در ارتباط با نبود استاندار گلستان در منطقه با تایید این خبر گفت: استاندار گلستان بیش از یک ماه پیش تقاضای مرخصی داشتند که سفری داشته باشند و یک مشکل خانوادگی در یکی از موارد به وجود آمده بود و مجبور به اعزام به خارج بودند.

وی ادامه داد:در یک روز قبل از نوروز نیز سید مناف هاشمی اعلام کرد مسائل در استان گلستان برنامه ریزی شده و تمامی مسوولان وجود دارند و امکانات مهیا شده است و ضرورت دارد که حتما به سفر بروند.

رحمانی فضلی گفت: به استاندار گلستان گفتم برآورد دقیقی در محل داشته باشید و اگر نبود شما مشکلی ایجاد نمی کند و ضرورت حضور شما در منطقه نیست می توانید از مرخصی استفاده کنید که از مرخصی خود استفاده کردند.

به گزارش موج، این درحالیست که بسیاری از سازمان ها و ادارات حساس استان گلستان تمام مرخصی های کارکنان خود را کنسل کرده اند و در شرایط اضطراری قرار گرفته اند، باید دید استاندار گلستان با چه معیاری نبود خود را غیرضروری دانسته و به مرخصی رفته است.