استاندار کردستان با بیان اینکه برگزاری این کنگره فرصتی برای رفع برخی سو تفاهمات گذشته در استان است گفت: ما اعتقاد داریم که کردها در هرکجای جهان باشند ایرانی هستند و کردستان ایران را خانه خود می دانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره مشاهیر کرد گفت: همه برنامه ریزی ها باید بر  اساس زمانبندی مشخص و با هدف برگزاری کنگره در موعد مقرر باشد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.

استاندار کردستان با بیان اینکه ما بە دنبال برگزاری یک کنگرە آبرومند و بدون حاشیە هستیم افزود: این کنگرە شروع کار است و امیدواریم این کار طی سالیان آینده نیز تداوم پیدا کند.

وی ادامه داد: بنا بر جلسات و مذاکراتی که انجام شده است نظام و حاکمیت نیز از برگزاری این برنامه و دیگر برنامه های فرهنگی حمایت می کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه برگزاری این کنگره فرصتی برای رفع برخی سو تفاهمات گذشته در استان است گفت: ما اعتقاد داریم که کردها در هرکجای جهان باشند ایرانی هستند و کردستان ایران را خانه خود می دانند.