پایگاه خبری کمیته اطلاع رسانی خدمات سفر یزد برای راهنمایی مسافران نوروزی 98 به یزد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، پایگاه خبری کمیته اطلاع رسانی خدمات سفر یزد برای راهنمایی مسافران نوروزی 98 به یزد راه اندازی شد؛ زیرساخت های این پایگاه به آدرس http://safar.ostanyazd.ir فراهم شده و با اطلاعات ارائه شده توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری یزد و دستگاه های مرتبط بروزرسانی می شود.

گفتنی است: به منظور اطلاع رسانی به موقع به گردشگران، تارنمایی با عنوان یزد سیتی آی آر، اپلیکیشن درخواست نامه و نقشه همراه یزد برای راهنمایی مسافران نوروزی نیز رونمایی شد.