طرح سرشماری مشاغل اتباع افغانستانی تا 22 اسفند ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، بر اساس اطلاعیه‌ای که اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری هرمزگان منتشر کرده است طرح سرشماری مشاغل اتباع خارجی را تا ۲۲ اسفند امسال تمدید شد.

در این طرح شرکت همه اتباع افغانستانی دارای کارت‌های آمایش، گذرنامه خانواری، پروانه اقامت، دفترچه پناهندگی و اتباع افغانستانی غیرمجاز دارای صاحب کار ایرانی و افغانستانی ضروری است.

در این این اطلاعیه آمده است؛ نام نویسی دارندگان مدرک معتبر اقامتی که دارای صاحب کار نیستند به صورت خویش فرمایی است.

اتباع افغانستانی در بندرعباس، برای شرکت در طرح سرشماری مشاغل و نام نویسی به دفتر اداره کل اتباع خارجی واقع در سه راهی فرودگاه، بلوار راه آهن جنب سامان سرای شهرداری و خیابان داماهی کوچه گوهران ۴۸ مراجعه کنند.

اتباع افغانستانی در جزیره قشم به دفتر اداره کل اتباع خارجی در چهار راه سعدی مراجعه کنند.

شرکت نکردن در این طرح به معنی اشتغال غیرقانونی اتباع است.