شهردار فلاورجان گفت: امسال در محل برگزاری نماز جمعه شهر فلاورجان توزیع 1500 اصله نهال های مثمر و مقاوم به کم آبی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد نصری اظهار داشت: در راستای اشاعه فرهنگ درختکاری روز جمعه 17 اسفند ماه در محل برگزاری نماز جمعه شهر فلاورجان 1500 اصله نهال های مثمر و مقاوم به کم آبی توزیع خواهد شد.